Gentegre

Gentegre

GENTEGRE CRM & PROJE YÖNETİM MODÜLÜ

Günümüzde küresel rekabet, firmaların ürün ve hizmetlerini rakiplerinden daha rekabetçi olarak müşterilerine servis etme zorunluluklarını da beraberinde getirmekte. Artık yeni müşterilerin kazanılmasının oldukça zor olduğu bu rekabet ortamında mevcut müşterilerle olan ilişkilerin de son derece başarılı bir şekilde yürütülmesinin gerekliliği Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM - CustomerRelations Management) kavramını ortaya çıkarmıştır.

Müşterinin tanınması, ihtiyaçlarının en iyi şekilde tespit edilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin her aşamada müşteriyi tümüyle tatmin etmesi, iletişimin başarılı bir şekilde sağlanması ve planlanması, müşteri ile ilgili bilgilerin güncel ve başarılı analizinin yapılabilmesi firmalar için son derece önemli hale gelmiştir.

Firmaların;

 • Müşteri Veri Ambarı,
 • Müşteri Segmentasyonu,
 • Kontak Yönetim
 • Satış Kanalları,
 • Satış Otomasyonu,

gibi tüm bu gereksinimlerin Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) adıyla tek platformda elektronik ortamdayapılması da CRM kavramını ortaya çıkarmıştır. CRM size müşterilerinizi daha iyi tanımayı, müşteri ihtiyaçlarını önceden belirlemeyi, talep değişimini yakından takip etmeyi, satış organizasyonunu yönlendirmeyi, personel değişikliklerinde organizasyonların aksamamasını, müşteri memnuniyetini arttırmayı, müşteri ilişkilerinde daha başarılı olarak müşteri odaklı firma olmanızı sağlayacaktır.

CRM & PROJE YÖNETİM MODÜLÜ nün başlıca amacı;

 • Bilgiye hızlı, etkin, ve prosedüreler standartlar çerçevesinde ulaşabilmek.
 • Müşteriye hızlı, doğru ve tahmine dayalı olmayan bilgi verebilmek.
 • Satış projelerini, projenin sahibine (insana) bağımlı halden çıkarmak. Projenin sahibi olmayanların da konu ile ilgili bilgi ve belgelere hızlı bir şekilde ulaşmasını ve projeden haberdar olmasını sağlamak.
 • Haberleşme sistemleri (Faks, e-posta, telefon vs..) otomasyonu kurabilmek. Analog veriyi sayısal hale getirip silinmez ve kaybolmaz güvenli bir ortamda, sürekli olarak muhafaza edebilmek.•Projelerin fayda/maliyet analizlerini gerçeğe yakın bir şekilde kestirebilmek.
 • Personellerin performanslarını değerlendirecek bir taban oluşturabilmek. (Nitel değerlendirme kriterlerini nicel kriterler ile destekler hale gelebilmek.)
 • Her ortamlarında satış-pazarlama gücünüzü ve etkinliğimizi en yüksek performansta tutabilmek.
 • Veri tabanı oluşturulurken tüm kullanıcılar için rahat kullanım, hızlı ve hatasız veri girişi yapabilmesi esas alınmıştır. Ve hızlı, detaylı raporlamaya uygun bir yapı oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Böylece sisteme tekrarsız bilgi girişi sağlanabilmektedir.